Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Kosowie do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 na realizację zadania „Akceptuję-formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych” Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu nakielskiego w ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2019-2020 Szczegóły