Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Małgorzaty Jurek, w związku z ustaniem obowiązku składania oświadczeń majątkowych, wynikającego z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Agnieszki Jassel, w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Marzeny Nowak-Olechnickiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Chudzyńskiego, w związku z odwołaniem z funkcji skarbnika Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Kosowie do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 na realizację zadania „Akceptuję-formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych” Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nakielskiego oraz określenia jej składu osobowego. Szczegóły