Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2017 Plan działania Starosty Nakielskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Plan działania Starosty Nakielskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Nakielski”. Szczegóły