Informacje i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 31.12.2018r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/5/2018 z dnia 31.12.2018r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej połączenia ulicy Mroteckiej (w części droga gminna 090877C i w części droga wojewódzka nr 241) z ulicą Nową (droga gminna nr 090878C) wraz z przebudową ulicy Nowej w Nakle nad Notecią w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 14.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej połączenia ulicy Mroteckiej (w części droga gminna nr 090877C i w części droga wojewódzka nr 241) z ulicą Nową (droga gminna nr 090878C) wraz z przebudową ulicy Nowej w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu Park and Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 11.12.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło nad Notecią-Potulice-granica powiatu Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 7.12.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Nakielskiego nr ZRID/1/2018 z dnia 11.06.2018r. znak: WWA.673.4.2018.AM. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu w zakresie dotyczącym podziału działki nr ewid. 2619/77 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko dla uproszczonego planu urządzenia lasu z terenu gminy Kcynia na lata 2019-2028, obręb ewidencyjny Sipiory Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na dokonanie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Przetargi 31.10.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kcyni, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 31.08.2018r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr ZRID/3/2018 z dnia 31.08.2018r., znak: WWA.673.13.2018.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic gminnych nr 091016C i 090923C – ulic Pałuckiej i Leśnej w Szubinie Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie z dnia 6.08.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 091016C i 090923C – ulic Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Szczegóły
Przetargi 18.07.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Retkowie Szczegóły