Informacje i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 2.04.2019r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/5/2019 z dnia 27.03.2019r., znak: WWA.6740.673.24.2018.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej i Pl. Wolności w Mroczy Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 1.04.2019r. w sprawie wydania decyzji nr ZRID/4/2019 z dnia 27.03.2019r., znak: WWA.673.25.2018.AM. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wodnej w Mroczy Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 25.03.2019r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr ZRID/3/2019 z dnia 18.03.2019r., znak: WWA.673.23.2018.AM. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Zielonej w Mroczy Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 15.03.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło nad Notecią-Potulice-granica powiatu Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającego wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 6.02.2019r. o wszczęciu postępowania przez Starostę Nakielskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Zielonej w Mroczy Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja o możliwym wydłużonym czasie realizacji niektórych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”) Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 21.01.2019r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji ZRID/1/2019 z dnia 21.01.2019r., znak: WWA.673.20.2018.AM., zmieniającej decyzję Starosty Nakielskiego nr ZRID/1/2018 z dnia 11.06.2018r. znak: WWA.673.4.2018.AM. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu, w zakresie dotyczącym korekty podziału geodezyjnego działki nr 2619/7 objętej inwestycją Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 21.01.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: 5 stycznia, Łabędzkiego i Placu Wolności w Mroczy Szczegóły