Informacje o wydanych pozwoleniach mających wpływ na środowisko

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2019 Decyzja nr 361 Starosty Nakielskiego z dnia 10.06.2019r., znak: WWA.6740.366.2019.AW. pozwolenia na modernizację huty szkła połączonej ze wzrostem wydajności wytopu ze 130 Mg do 200Mg szkła na dobę wraz z przebudową i rozbudową obiektów kubaturowych i zmianą sposobu użytkowania istniejącej części magazynowej na produkcyjną, zmianą lokalizacji komina i budową wagi samochodowej na działce nr 254/5 oraz rozbiórką budynków i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr 254/5, 255, 260/23 obręb Tur, gmina Szubin, wydana na rzecz Dekorglass Działdowo S.A. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 9 z dnia 10.01.2019r. znak: WWA.6740.807.2018.AW. pozwolenia na budowę wiaty na wiązki butli z acetylenem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w budynku produkcyjnym na działce nr 302/42 w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 836 z dnia 28.12.2018r., znak: WWA.6740.780.2018.AW. pozwolenia na budowę budynku obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącą „Laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności” na działce nr 656/24 w miejscowości Minikowo, obręb Ślesin, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Decyzja nr 731 Starosty Nakielskiego z dnia 8.11.2018r. znak: WWA.6470.646.2018.AM. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Kcynia I” o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN na działce nr 393/4 w obrębie ew. Sipiory, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Decyzja nr 721 Starosty Nakielskiego z dnia 5.11.2018r., znak: WWA.6740.661.2018.AW. zmieniająca decyzję nr 574 z dnia 18.09.2017r., znak: WWA.6740.532.2017.AW. pozwolenia na budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną i budynku usługowo-biurowo-socjalnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury: zespołu silosów na polipropylen, kontenera chłodniczego, stacji transformatorowej, wagi samochodowej najazdowej, masztów flagowych, instalacji zewnętrznych oraz dróg wewnętrznych z placami manewrowymi i stanowiskami postojowymi na działce nr 98/13 obręb Paterek, gmina Nakło nad Notecią, w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Decyzja nr 713 Starosty Nakielskiego z dnia 31.10.2018r. znak: WWA.6740.682.2018.AW. pozwolenia na budowę budynku zakładu produkcji żywności funkcjonalnej wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną i oświetleniową, wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, deszczową z otwartym, szczelnym zbiornikiem na wody deszczowe, budową zbiornika na odpady półpłynne oraz utwardzeniem terenu na działce nr 809 przy ul. Sportowej w Szubinie Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Decyzja nr 701 Starosty Nakielskiego z dnia 29.10.2018r., znak: WWA.6740.675.2018.AM. pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej na terenie części działki nr ewid. 165 w obrębie ewid. Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią – ETAP V Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Decyzja nr 700 Starosty Nakielskiego z dnia 29.10.2018r., znak: WWA.6740.676.2018.AM. pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej na terenie części działki nr ewid. 165 w obrębie ewid. Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią – ETAP IV Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Decyzja nr 699 Starosty Nakielskiego z dnia 29.10.2018r., znak: WWA.6740.684.2018.AM. pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej na terenie części działki nr ewid. 165 w obrębie ewid. Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią – ETAP I Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Decyzja nr 670 Starosty Nakielskiego z dnia 16.10.2018r. znak: WWA.6740.605.2018.AM. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „SZUBIN II” o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN na działce nr 114/45 obręb. ewid. Kołaczkowo, gmina Szubin Szczegóły