Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Opinia RIO z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok. Szczegóły