Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2017 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2017-2034. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2017r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu Nr 13_Dpr_2015 Szczegóły