Zgłoszone

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Petycja w sprawie utworzenia Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Szubinie. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Petycja dotycząca wszczęcia kontroli w trybie art.83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych Szczegóły