Zgłoszone

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2019 Petycja mieszkańców wsi Rozpętek Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Petycja dotycząca skateparku w Szubinie. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Petycja w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Petycja w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji podjętej w 2017 roku dot. dróg powiatowych nr 1906C i 1920C (na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin). Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Petycja w sprawie budowy chodnika oraz wyremontowania nawierzchni dróg w miejscowości Retkowo gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Petycja w sprawie utworzenia Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Szubinie. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Petycja dotycząca wszczęcia kontroli w trybie art.83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych Szczegóły