Decyzja nr 809 z dnia 29.12.2017r. znak: WWA.6740.776.2017.A.W. pozwolenia na rewitalizację plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 342/1 w miejscowości Wąsosz, gmina Szubin obejmującej promenadę spacerową z umocnieniami nadbrzeża, pływających pomostów: rekreacyjnego i cumowniczego, pływającej platformy ze zjeżdżalnią, oświetlenia solarnego i małej architektury wraz z rozbiórką istniejącego umocnienia części brzegu jeziora i stałego pomostu

Informacje

Rejestr zmian