Ocena formalna – konkursy 2-6/2018

Ocena formalna – konkurs nr 4/2018

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 469/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. ogłosił otwarte konkursy ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku.

30 stycznia 2018 r. minął termin składania ofert w ramach ww. konkursach. Do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią  wpłynęło łacznie 112 wniosków, w następującym podziale:

– konkurs 2/2018 – 14 ofert

– konkurs 3/2018 – 31 wniosków

– konkurs 4/2018 – 15 ofert

– konkurs 5/2018 – 34 wnioski

– konkurs 6/2018 – 18 ofert

Wszystkie złożone oferty podlegają ocenie formalnej wg następujących kryteriów:

Kryterium oceny            – Wniosek spełnia kryterium  TAK          NIE

1)         Czy oferta została złożona w terminie wymaganym przez regulamin?

2)         Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie?

3)         Czy oferta złożona została na właściwym druku?

4)         Czy w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta?

5)         Czy wnioskowana przez oferenta kwota dotacji spełnia kryterium wskazane w ogłoszeniu konkursowym (maksymalnie wnioskowana kwota 3.500 zł)?

6)         Czy oferta jest podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione?

W załączeniu wykaz złożonych ofert wraz z ewentualnymi uchybieniami formalnymi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian