Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty ZOSP RP

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złożył w dniu 4 października 2017r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres: alicja[dot]brzezinska[at]powiat-nakielski[dot]pl lub przekazując do Wydziału Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na adres: ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, pok. 34 na III piętrze.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian