Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:11/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
  • Wydział:Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
  • StanowiskoDyrektor Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-12
  • Termin składania dokumentów2018-06-29
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zaklejonej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie”, w terminie do 29 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią (Biuro Obsługi Klienta na parterze). Oferty, które dotrą do Starostwa po terminie, nawet jeśli zostały nadane pocztą przed jego upływem, nie będą rozpatrywane. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneW załączeniu.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweW załączeniu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyW załączeniu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyW załączeniu.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian