Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu – Poddziałanie 9.2.1 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Informacja dotycząca powstania w instalacji IPPC do produkcji szkła opakowaniowego dla Zakładu Produkcyjnego Huta Szkła w Turze większej ilości odpadu własnego stłuczki szklanej przewidzianej do odzysku w instalacji o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła Szczegóły
Przetargi 30.09.2016 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Informacja o złożeniu wniosku zgłoszenia instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszenia – Ferma Trzody Chlewnej zlokalizowana na działce 491 w miejscowości Królikowo, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 14 września 2016 r. Szczegóły
« 1 2 109 110 111 112 113 155 156 »