Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Petycja dotycząca wszczęcia kontroli w trybie art.83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 marca 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 Uchwała Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Wydawanie duplikatu orzeczeń Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Wydawanie kart parkingowych Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr 157/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
« 1 2 110 111 112 113 114 120 121 »