Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2016 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2017r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.12.2016 Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017 – 2034 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro dla dostaw, w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z m. Paterek do rowu w m. Rozwarzyn Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 12 grudnia 2016 r. Szczegóły
« 1 2 114 115 116 117 118 172 173 »