Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Wisławy Szymborskiej w Kcyni do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. zgody na ulepszenie nieruchomości poprzez przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szpitala zlokalizowanych w Nakle i Szubinie Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Decyzja nr 441 z dnia 19.08.2016r. pozwolenia na rozbudowę bazy handlu hurtowego produktami rolnymi, polegającej na budowie: dwóch silosów zbożowych płaskodennych, trzech silosów przyjęciowych lejowych, suszarni zboża z kolumnami chłodniczymi, czyszczalni zboża, hali kosza przyjęciowego, budynku sterowni, urządzeń transportu pionowego i poziomego zboża z galeriami transportowymi, zbiorników na gaz płynny z instalacją zbiornikową zasilającą suszarnię zboża i kontenerem technicznym oraz abonenckiej słupowej stacji transformatorowej SN-nn z liniami „nn” na działach o nr 341/1 i 341/4 obręb Dziewierzewo, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Materiały i projekty uchwał na XX sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 31 sierpnia 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XX sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 Uchwała w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 22 sierpnia 2016 r. Szczegóły
« 1 2 122 123 124 125 126 162 163 »