Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2016 Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu 9. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego I LO im.B. Krzywoustego, przy ul. Gimnazjalnej 3 w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do kanalizacji Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zamówienie publiczne na wykonanie rozbiórki wyłączonej z użytkowania oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 3/16 w Samostrzelu gm. Sadki Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Zamówienie publiczne na dostawę i wykonanie montażu jednostek klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią. Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty „TARPAN” Mrocza Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Uproszczony wzór oferty i sprawozdania Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu Szczegóły
« 1 2 122 123 124 125 126 143 144 »