Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 22.11.2016 Informacja Starosty Nakielskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi gminnej w m. Gorzeń Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w m. Karnowo i Trzeciewnica Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melior. i wyk. urz. wodnych – przepustu w m. Małocin Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiat. do ziemi i wyk. urz. wodnych w m. Drzewianowo Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Biała Struga i wyk. urządzeń wodnych w m. Pińsko Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała w sprawie zasad korzystania przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią z obiektów Przystani Powiat Nakielski oraz statków Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na usuwanie pojazdów z terenu powiatu nakielskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Uchwała w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2017 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017 – 2034 Szczegóły
« 1 2 123 124 125 126 127 175 176 »