Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Gąsawka jazem Słupy Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Gąsawka jazem Folusz Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Gąsawka jazem Szubin Zamek Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Gąsawka jazem Kornelin Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód zbiornika Żędowo-Gąbin Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 postępowanie w spr. pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Gąsawka jazem Szubin „GS” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Stowarzyszenia Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Nakielskiego w projekcie partnerskim planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
« 1 2 127 128 129 130 131 150 151 »