Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w związku ze skargą Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.11.2016 Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III w obszarze D – likwidacja barier transportowych Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 2 listopada 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała w sprawie przystąpienia powiatu nakielskiego do realizacji projektu partnerskiego złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.02 IZ.00-04-015/16, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2 Solidarne społeczeństwo, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Wynik wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ.00-04-048/16 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
« 1 2 128 129 130 131 132 178 179 »