Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, etap II – termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu do działania, w charakterze Partnera w ramach ogłoszonego konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 09 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Mrocza. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych w m. Trzeciewnica Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Powtórzone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych przebudowy parkingu przy ul. Plac Szkolny w Nakle nad Notecią na dz. nr 2182/14, 2182/15, 2182/16 w Nakle nad Notecią. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Nakło nad Notecią darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paterek. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XVIII sesję Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2016 roku Szczegóły
« 1 2 136 137 138 139 140 155 156 »