Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała w sprawie przystąpienia powiatu nakielskiego do realizacji projektu partnerskiego złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.02 IZ.00-04-015/16, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2 Solidarne społeczeństwo, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Wynik wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01.-IZ.00-04-048/16 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nakielskiego za rok szkolny 2015/2016 Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 28 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do ziemi i wykonanie urządzeń wodnych w m. Ostrowo Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów w Szubinie przy ul. Sportowej 6A Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Obwieszczenie o wystąpieniu o zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nakielskiego na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 Szczegóły
« 1 2 137 138 139 140 141 187 188 »