Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 15.07.2016 Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 10.2.3 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 6 lipca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 29 czerwca 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.07.2016 Oświadczenie majątkowe Renaty Gaj-Kowalskiej, Radnej Rady Powiatu Nakielskiego, złożone w związku z objęciem mandatu radnego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.07.2016 Oświadczenie majątkowe Radosława Mrugowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego, za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.07.2016 Oświadczenie majątkowe Jerzego Wdowiaka, Radnego Rady Powiatu Nakielskiego, za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.07.2016 Oświadczenie majątkowe Jarosława Warmke, Radnego Rady Powiatu Nakielskiego, a 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.07.2016 Oświadczenie majątkowe Tomasza Wachowiaka, Radnego Rady Powiatu Nakielskiego, za 2015 rok Szczegóły
« 1 2 141 142 143 144 145 175 176 »