Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu nakielskiego za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz organowi stanowiącemu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji otrzymanych z budżetu powiatu nakielskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówki niepubliczne Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2016r Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12.04.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – połączenia ul. Różanej z drogą powiatową w Występie Szczegóły
Przetargi 13.04.2016 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Szczegóły
« 1 2 152 153 154 155 156 167 168 »