Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Nakielskiego w projekcie partnerskim planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 13 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty SIT „Kod Krowa” Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty MGLKS „TARPAN” Mrocza Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Informacja zbiorcza o petycjach Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 wszczęcie postępowania w spr. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w m. Liszkówko Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Decyzja nr 277 z dnia 03.06.2016r. pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – kurnika wraz ze zbiornikiem na ścieki oraz zewnętrzną instalacja gazową na działkach o nr 70/5, 68/1, 67/6 w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XIX sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. Szczegóły
« 1 2 153 154 155 156 157 175 176 »