Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz Gminy Szubin nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1709, położonej w Szubinie, stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w powiecie i jego jednostkach budżetowych Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytego mienia Powiatu Nakielskiego oddanego w użyczenie prowadzącym rodzinne domy dziecka w Rozwarzynie i Paulinie Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Program Współpracy na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Ogłoszenie konkursu nr 1/2017 „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Przetargi 06.12.2016 Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 26 października 2016 r. Szczegóły
« 1 2 158 159 160 161 162 214 215 »