Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2016 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XXIV sesję Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XXIII sesję Rady Powiatu w dniu 26 października 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/137/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Szczegóły
Przetargi 02.12.2016 Dostawa samochodu osobowego fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców DPS w Nakle nad Notecią, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III w obszarze D – likwidacja barier transportowych Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zamówienie publiczne na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na potrzeby Dziennego Domu „Senior-Wigor” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała w sprawie wniesienia drugiej autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 listopada 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 28 listopada 2016 r. Szczegóły
« 1 2 159 160 161 162 163 214 215 »