Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 pozwolenie wodnoprawne na budowę stawu w m. Mrocza Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Konkurs „Wolontariusz Roku Powiatu Nakielskiego – 2017” – czekamy na zgłoszenia! Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Nakielskiego, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XXXII sesję Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Uchwała w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych Szczegóły
« 1 2 3 4 105 106 »