Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2018 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 8 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Alicji Jaśkowiak, złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Bożeny Ilnickiej, złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Samostrzelu Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 62/24 położoną w Nakle nad Notecią, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej. Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, dotyczącego kierunków kształcenia zawodowego Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji nieograniczonej na sprzedaż pojazdu – motocykla HONDA CBR 600F, rok produkcji 1997 Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na udzieleniu pożyczki Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000,00 euro dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
« 1 2 3 4 175 176 »