Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 16.04.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni logistycznej oraz do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2018r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 Uchwała w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Przystani Powiat Nakielski zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowemu dzierżawcy Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonych inwestycji prowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniach 9 i 10 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) – nowe obowiązki! Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
« 1 2 3 4 143 144 »