Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Marzeny Nowak-Olechnickiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.10.2019 Oświadczenie majątkowe p. Piotra Chudzyńskiego, w związku z odwołaniem z funkcji skarbnika Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Kosowie do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 na realizację zadania „Akceptuję-formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych” Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu POWIATU NAKIELSKIEGO. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Decyzja nr 693 Starosty Nakielskiego z dnia 20.09.2019r., znak: WWA.6740.586.2019.JM. udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i M. Drzymały w Nakle nad Notecią, na działkach o nr ewid. 80, 2632/4, 2632/2, 78/8, 79, 18, 141, 19/14, 2635, 2645 i 2656/1. Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 9.10.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie dróg gminnych lokalnych i drogi dojazdowej w ramach zadania p.n. „Budowa infrastruktury drogowej do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach o nr 197/7 oraz nr 197/10 w Nakle nad Notecią” Szczegóły
« 1 2 3 4 242 243 »