Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2018 Informacja o udzielonych dotacjach dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2018 Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro dla dostaw, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Uchwała w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla dostaw, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a dyrektorem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, dotyczącego kierunku kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Ocena formalna – konkursy 2-6/2018 Szczegóły
Przetargi 05.02.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2018 r. o przetargu na sprzedaż działki nr 268/58 w Szubinie Szczegóły
Przetargi 05.02.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2018 r. o przetargu na sprzedaż działki nr 93/5 w Kowalewie Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza Szczegóły
« 1 2 3 4 5 131 132 »