Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 12.06.2018 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2018 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Nakielskiego na na okres od dnia 30.07.2018 roku do dnia 29.07.2021 roku. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Przetargi 11.06.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.06.2018 Oświadczenie majątkowe p. Dariusza Betschera, złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.06.2018 Przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 4 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 30 maja 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLI sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu wraz z budową kotłowni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 156 157 »