Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla dostaw w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 28 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 187 188 »