Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 6 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nakielskiego za rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.11.2017 Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 30 października 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Nakielskiego w sezonie 2017/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2017 Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 116 117 »