Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 lipca 2018 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego

w dniu 11 lipca 2018 roku, godz. 07.30

 

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku.
 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
 6. Informacja dotycząca przetargu na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie.
 7. Wniosek Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczący usunięcia usterek w budynku Przystani Powiat Nakielski.
 8. Sprawy Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
  a)   wniosek w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację przez Powiat Nakielski IV edycji zawodów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pn. „Manewry Ratownicze Strażaków Ratowników z Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” oraz wyasygnowanie kwoty 500 zł na nagrody w tych zawodach;
  b)   wniosek w sprawie zakupu trzech zestawów latarek o przedłużonej żywotności z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią w związku z obchodami Święta Policji.
 9. Podziękowanie za wsparcie Drugiego Duathlonu Szubińskiego.
 10. Wniosek z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy w sprawie możliwość podjęcia mediacji z pozwanym Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie sp. z o.o.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian