Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 października 2017 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 11 października 2017 roku, godz. 8.30

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Informacja o posiedzeniu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 października 2017 r.).
6. Wniosek B. Braun Avitum Poland w sprawie stacji dializ.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian