Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 29 grudnia 2017 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 29 grudnia 2017 roku, godz. 7.30

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) oceny wniosków o dotacje spółek wodnych oraz przyznania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego;
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie w 2018 r.
7. Sprawy Wydziału Architektury i Budownictwa:
a) wydanie opinii w sprawie realizacji następujących inwestycji drogowych:
· „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Mrocza – Krukówko”;
· „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy”;
· „Rozbudowa ul. Łąkowej w Mroczy”;
· „Rozbudowa ul. Zielonej w Mroczy”.
b) przedłużenie terminu realizacji inwestycji:
· remont budynku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie;
· mieszkania wspomagane.
8. Zapoznanie z projektem umowy współpracy przy realizacji zadania ”Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz”.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian