Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 8 stycznia 2018 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 8 stycznia 2017 roku, godz. 7.30

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Sprawy Wydziału Rozwoju:
a) wniosek Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury w sprawie przekazania podpisanych gadżetów na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
b) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 2 – 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku.
6. Skierowanie pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Nakielskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
7. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Nakielski na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią”.
8. Przekazanie „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego za okres 2015 – 2016” Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
9. Sprawy Wydziału Edukacji:
a) decyzja administracyjna w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za 2013 rok;
b) informacja dotycząca woli przystąpienia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, do programu „Szkolny Klub Sportowy”;
c) pisma w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
10. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia systemu wydawania identyfikatorów zezwalających na przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych odcinkach dróg gminnych i powiatowych na obszarze miasta Nakło nad Notecią.
11. Wniosek Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej na Przystani Powiat Nakielskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian