Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 13 maja 2019 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 13 maja 2019 roku, godz. 10.00

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią;
b) nabycia przez Powiat Nakielski w formie darowizny działek położonych w obrębie Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią;
c) wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących zadania „Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”.
6. Sprawy Wydziału Rozwoju:
a) wniosek grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w sprawie dofinansowania udziału w finale projektu „Młody Lean Leader”;
b) wniosek wydawcy i redaktora naczelnego w sprawie ufundowania dwóch pucharów na XXIII Pałuckie Targi Rolnicze w Żninie.
7. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:
a) wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski celem zorganizowania pikniku rodzinnego;
b) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski oraz sali konferencyjnej celem zorganizowania „VI Pikniku Motoryzacyjnego”;
c) wniosek właściciela minilunaparku w sprawie wynajęcia terenu przy Przystani Powiat Nakielski celem rozstawienia wesołego miasteczka;
d) wniosek Prezesa Spółki Imperial Show Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia terenu celem rozstawiania namiotu cyrkowego;
e) wniosek podmiotu prowadzącego kawiarnię „Cafe Przystań” na Przystani Powiat Nakielski w sprawie możliwości rozstawienia ogródka letniego.
8. Projekt pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie ewentualnego pozyskania gruntów rolnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2019 roku).
9. Wniosek Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Toruniu w sprawie wsparcia finansowego realizacji projektu „Aktywni i Samodzielni”.
10. Wniosek Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w sprawie możliwości powołania koronera (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).
11. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w sprawie przywrócenia wizyt lekarza okulisty w poradni specjalistycznej w Nakle nad Notecią (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).
12. Sprawa dotycząca powództwa Powiatu Nakielskiego przeciwko Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie  sp. z o.o.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian