Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 8 października 2018 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 8 października 2018 roku, godz. 07.30

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu.
5. Sprawy Wydziału Architektury i Budownictwa:
a) wniosek Gminy Nakło nad Notecią w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 1926C na działce w Potulicach – etap I;
b) informacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu wraz z budową kotłowni (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 sierpnia 2018 r.).
6. Sprawy Wydziału Rozwoju:
a) wniosek dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w sprawie projektu jednostki szkoleniowej m/s „Łokietek II” – laboratorium nawigacji;
b) wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni w sprawie objęcia honorowym patronatem Starosty Nakielskiego „VII Powiatowego Konkursu Plastycznego Barwy Jesieni – Piękna nasza Polska cała” oraz ufundowania nagród dla uczestników konkursu;
c) pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie w sprawie zasad oddania w użyczenie pustostanu po byłej kotłowni.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 września 2018 r.).
8. Sprawy Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią:
a) interpelacja radnego Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej 1934 Zalesie – Pińsko w Słonawach;
b) wniosek w sprawie wykonania chodników w gminie Kcynia.
9. Interpelacja radnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian