Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020..

Nr sprawy: OWO.272.15.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 21 czerwca 2018r., do godz. 11:45

Modyfikacja SIWZ -do pobrania w załączeniu

Odpowiedzi na pytanie 1- do pobrania w załączeniu

Informacja z otwarcia ofert-do pobrania w załączeniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania w załączeniu

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Powiat Nakielski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nakielskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 13.06.2018
  • Data składania ofert 21.06.2018
  • Godzina składania ofert 11:45
  • Data otwarcia ofert 21.06.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:00
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Nakle,ul.Dąbrowskiego 54,89-100 Nakło nad Notecią,Biuro Obsługi Klienta pok.nr 4
  • Numer UZP/TED 572472-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian