Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2018r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian