Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 448/2017 20.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 447/2017 20.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 446/2017 20.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 445/2017 15.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 444/2017 15.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2018 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2018 – 2034 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 443/2017 10.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią i powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 442/2017 06.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 62/11 położoną w Nakle nad Notecią, nabytą na własność Powiatu Nakielskiego, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 441/2017 06.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 440/2017 06.11.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 439/2017 30.10.2017 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 47 48 »