Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 575/2018 18.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych na drogach powiatowych wskutek burz z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły 2 czerwca 2018 roku na terenie powiatu nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 574/2018 18.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na udzieleniu pożyczki Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 573/2018 18.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 572/2018 18.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 euro dla dostaw, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” , realizowanego przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 571/2018 18.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 570/2018 11.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XLI sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 569/2018 11.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Karnowie ławek ogrodowych do realizacji programów nauczania Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 568/2018 11.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozebranie nieczynnego komina usytuowanego na nieruchomości dzierżawionej przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 567/2018 11.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 566/2018 11.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/78/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej sprawy związane z przekazywaniem mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nakielskiemu Szczegóły
« 1 2 3 64 65 »