Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 17/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podnajem pomieszczenia przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 16/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 14/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 13/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 12/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 15/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 11/2018 10.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, prowadzonej na podstawie art. 138o ustawy Pzp, na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/2018 03.12.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 9/2018 03.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla dostaw w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/2018 03.12.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Szczegóły
« 1 2 3 79 80 »