Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami z zagranicy Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej na cele nierolnicze Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie pracy geodezyjnej/kartograficznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali i wyrysu z mapy ewidencyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »