Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski Wydział Edukacji Szczegóły
Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Nakielskiego dla nauczycieli/dyrektorów szkół Wydział Edukacji Szczegóły
Sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami z zagranicy Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej na cele nierolnicze Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów, budynków i lokali Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Zgłoszenie pracy geodezyjnej/kartograficznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »