Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.07.2018 06.08.2018 Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
04.07.2018 12.07.2018 Dostawa wyposażenia do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
29.06.2018 16.07.2018 Przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
27.06.2018 16.07.2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu wraz z budową kotłowni Szczegóły
26.06.2018 06.07.2018 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Nakielskiego Szczegóły
19.06.2018 06.07.2018 Przetarg nieograniczony na: modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Szczegóły
13.06.2018 21.06.2018 Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.. Szczegóły
12.06.2018 22.06.2018 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Nakielskiego na na okres od dnia 30.07.2018 roku do dnia 29.07.2021 roku. Szczegóły
06.06.2018 21.06.2018 Przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
05.06.2018 20.06.2018 Przetarg nieograniczony pt.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu wraz z budową kotłowni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »