Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.11.2017
  • Data wejścia w życie 06.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 440/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian