Uchwała w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XLI/359/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Emisja obligacji Powiatu Nakielskiego oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian