Uchwała w sprawie nabycia przez Powiat Nakielski w formie darowizny działek położonych w obrębie Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.05.2019
  • Data wejścia w życie 13.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 81/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Nabycie przez Powiat Nakielski w formie darowizny działek położonych w obrębie Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. a), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 4 pkt 2, §7, §9 uchwały nr XVIII/232/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich oddawania w najem, dzierżawę i użyczenie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012 r., poz. 1147).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian