Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2017
  • Data wejścia w życie 30.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XXXII/270/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Nadanie statutu Szkole Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 7, art. 98, art. 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), w związku z art. 322 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) i w związku z § 2 uchwały nr XXVIII/227/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 6 kwietnia 2017 r., poz. 1509).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian