Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.01.2018
  • Data wejścia w życie 08.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 469/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ogłoszenie otwartych konkursów ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.), art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian