Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XLI/360/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.), art. 229 pkt 4, art. 231, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 18 3a) - 18 3e) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian