Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.01.2018
  • Data wejścia w życie 31.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVII/324/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Udzielenie przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian