Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, prowadzonej na podstawie art. 138o ustawy Pzp, na przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowanym przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.10.2017
  • Data wejścia w życie 04.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 429/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wszczęcie procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, na przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski realizowanych w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 138o w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian