Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla dostaw, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.02.2018
  • Data wejścia w życie 07.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 491/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wszczęcie procedury o zamówienie publiczne na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian