Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) – pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz z weryfikacją opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.05.2018
  • Data wejścia w życie 16.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 554/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wszczęcie procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) - pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz z weryfikacją opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian