Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.09.2017
  • Data wejścia w życie 11.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 408/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wszczęcie procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian