Uchwała w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Przystani Powiat Nakielski zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowemu dzierżawcy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.04.2018
  • Data wejścia w życie 10.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 543/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Przystani Powiat Nakielski zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowemu dzierżawcy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. 1)), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. 2)) oraz uchwały Nr XXXVII/322/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian